THIEN MINH LUXURY PACKAGING CO.,LTD

458/117, BA THANG HAI Str, Ward 12, Dist 10, Hochiminh City, Vietnam

Tel: +84 8 35070737   Mobile: +84 909 021 386 (Mr Linh)

Email: thienminhpack@gmail.com – Website: www.tmluxurypackaging.com - www.allblank.com.vn

Vui lòng không bỏ trống những khu vực có dấu (*)