Hộp hồng 25.5*11*7.5
Price: 45.000 VND
Hộp âm dương 20*16*5.5
Price: 30.000 VND
HỘP CARTON SÓNG E
Price: 20.000 VND
Hộp âm dương 28*18*9
Price: 40.000 VND
Túi giấy 25*21*10
Price: 12.000 VND
Túi giấy 22*25*10
Price: 10.000 VND
Túi giấy 40*33*10
Price: 18.000 VND
Túi giấy 24*19*10
Price: 8.000 VND
Túi giấy 22*28*9.5
Price: 8.000 VND
Túi giấy 36*26*13
Price: 16.000 VND
Túi giấy 27*37*10
Price: 12.000 VND
Túi giấy 27*37*10
Price: 15.000 VND
Túi giấy 40*26*15
Price: 16.000 VND
Túi giấy 30*30*10
Price: 16.000 VND
Túi giấy 35*28*17
Price: 18.000 VND
Túi giấy 35*25*12
Price: 18.000 VND
Túi giấy 47*35*13
Price: 30.000 VND
Túi giấy 38*28*12
Price: 15.000 VND